σαπροσκελής

-ές, Μ
αυτός που έχει σαπρά, σάπια σκέλη.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαπρός + -σκελής (< σκέλος), πρβλ. βραχυ-σκελής, κακο-σκελής].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.